Image

Prakhar Garg

Prakhar Garg

Share:

Prakhar Garg

Singer, Musician

Male, Delhi

Experience: 10 years

Singing Language: Hindi

Singing Category: Bhajan, Ghazal

Instruments: Tabla, Flute, Saxophone, Harmonica

Bio

Ghazal jawaan ho chuki hai !!